صنایع بسته بندی پارس کیمیا سلولز - نمایش عکس :: جلوگیری از ریزش محصول با نبشی مقوایی

 

جلوگیری از ریزش محصول با نبشی مقوایی

  

 

استفاده از نبشی مقوایی باعث جلوگیری از ریزش محصول چیده شده بر روی پالت شده و این امکان را میدهد تا از ارتفاع بیشتری در انبار با قرار دادن دو پالت بر روی هم استفاده کرد. نبشی پالت با ساختار محکم خود در کنار تسمه کشی مناسب از آسیب دیدگی محصولات جلوگیری میکند.

       
تعداد بازدید: 831