صنایع بسته بندی پارس کیمیا سلولز - لیست آلبوم ها

 

 

 

نبشی مقوایی پارس

نبشی مقوایی در صنعت های مختلف در زمینه بسته بندی و محافظت از کالا کاربرد دارد. در این آلبوم نمونه هایی از این کاربری را مشاهده مبفرمایید.

12