صنایع بسته بندی پارس کیمیا سلولز - نمایش عکس :: تقویت داخلی کارتن با نبشی مقوایی

 

تقویت داخلی کارتن با نبشی مقوایی

  

 

استفاده از نبشی مقوایی جهت تقویت داخلی کارتن برای جلوگیری از خراب شدن کارتن بسته بندی در هنگام چیده شدن بر روی هم

       
تعداد بازدید: 791