صنایع بسته بندی پارس کیمیا سلولز - لیست محصولات

 • نبشی مقوایی پارس
  نبشی مقوایی پارس  
  تعداد بازدید: 14399

   

   

   

   

 • نبشی مقوایی مدور
  نبشی مقوایی مدور  
  تعداد بازدید: 8100

   

   

   

   

   
 • زیرسری پارس
  زیرسری پارس  
  تعداد بازدید: 11167

   

   

   

   

 • لوله مقوایی
  لوله مقوایی  
  تعداد بازدید: 7224